Skip to main content

CEO med salgskompetencer til AaB A/S

AaB A/S har store ambitioner, og derfor tilbyder vi nu et helt unikt job som adm. direktør til en skarp profil, der er stærk inden for branding, salg og forretningsudvikling og har stor interesse i sportens verden.

Strategisk, taktisk og operationel

Som adm. direktør refererer du til bestyrelsen, og din rolle fordeles med fokus på kommercielle aktiviteter og overordnet virksomhedsledelse. Dit primære ansvar vil være at øge fokus på udvikling af de kommercielle indtægter i AaB A/S, drive salgsstrategier, og gå forrest i en vinderkultur præget af engagement, professionalisme og arbejdsglæde.

Foruden den nye kommercielle strategi, så skal CEO’en hjælpe med at styrke brandidentiteten for klubben, øge den lokale forankring, både i Aalborg men også hele regionen, samt sikre en moderne kommunikation til alle stakeholders.

Som CEO bliver du ansvarlig for, i tæt samspil med bestyrelsen og organisationen, at implementere strategien, øge antallet af sponsorer og dermed levere de forventede økonomiske resultater, samtidig med at tilfredsheden blandt sponsorerne vokser til nye højder. Du skal udvikle AaB- ydelser og skabe endnu større værdi i samarbejdet med vores partnere og sponsorer.

Som adm. direktør/CEO kommer du til at beskæftige dig med blandt andet:

 • Daglig ledelse - herunder fastholdelse og udvikling – af medarbejderne i AaB A/S
 • Udvikling og eksekvering af strategi- og handlingsplaner sammen med ledelsesteamet
 • Salg af partnerskaber, sponsorater og ydelser, herunder forhandling af kommercielle kontrakter osv.
 • Operationelt ansvar for samarbejdet med udvalgte samarbejdspartnere, herunder det offentlige
 • Udvikling af nye ydelser, services og koncepter
 • Fastholdelse af relationer til nuværende og potentielle sponsorer og partnere, herunder skabe relationer til potentielle sponsorer i store nationale virksomheder
 • Overordnet ansvarlig for den økonomiske udvikling
 • Løbende holde dig stærkt orienteret om nye tendenser hos alle interessenter, herunder især de potentielle kommercielle samarbejdspartnere og sponsorer
 • Overordnet ansvarlig for kommunikation til partnere, medier og Fondsbørsen etc. vedrørende forretningsmæssige og kommercielle forhold i henhold til AaB’s kommunikationsstrategi
 • Sikre løbende information om nye trends hos alle stakeholders og potentielle partnere
 • Løbende sikre fokus på nye trends i sportsverdenen, som kan skabe værdi for AaB’s partnere

Dynamisk CEO med stærke kommercielle kompetencer

AaB søger en dynamisk adm. direktør (CEO) med stærke kommercielle kompetencer. En udadvendt og inspirerende kommerciel CEO, der motiveres af at gøre en forskel for AaB A/S kommercielle udvikling og af selv at gå forrest. Den rette kandidat er passioneret for at lede en fodboldklub og positionere AaB som 'best in class', når det kommer til kommerciel eksekvering og underholdningsengagement på alle niveauer.

Du er opsøgende i salgsprocessen, deltager selv i forhandlingerne og bidrager også til løsning af opgaverne. Du trives derfor med at være ’hands-on’ og med at være opsøgende i forhold til eksisterende og potentielle partnere.

Du er strategisk velfunderet med en god forretningsmæssig dømmekraft, finansielt flair og en evne til at udnytte og omsætte nye markedsmuligheder til håndgribelige resultater.

Du er en stærk, visionær og overbevisende kommunikator, der har erfaring med udadvendte og repræsentative opgaver. Du skaber resultater og arbejder med en stor eksekveringskraft. Du bliver AaB's stemme på det kommercielle plan og er en afbalanceret, udadvendt og positiv person – levende og entusiastisk.

Som adm. direktør overtager du en mindre, men effektiv og velfungerende organisation. Medarbejderne er særdeles kompetente, erfarne og selvstændige, og du er en inspirerende og positiv leder, der kan sætte retning, kommunikere, følge op og sikre, at organisationen arbejder sammen som et hold. Du er troværdig, i stand til at motivere en organisation og har stærke lederegenskaber til at udvikle/danne en overordnet vinderkultur. Du er en erfaren kommerciel leder, som har taget denne rejse med en organisation før.

Samtidig stiller jobbet krav til indsigt og modenhed for at komme i en udviklende og beslutningsskabende dialog med toppen af dansk erhvervsliv.

Det vigtigste er, at du kan videreformidle, hvordan danske virksomheder kan bruge alt det, som dansk elitesport kan give, og at du både kan og vil opsøge beslutningstagere, kommunikere visionen til dem og overbevise dem om, at de gør noget godt for AaB A/S og ikke mindst dem selv ved at indgå et samarbejde. Branchekendskab indenfor sportens verden vil være at foretrække. Gerne en baggrund i sports marketing, sponsorship etc. Det er selvfølgelig interessant, hvis du allerede har skabt dig et positivt navn i Danmark, og har et omfattende nationalt netværk.

Som person er du innovativ, kreativ og en vinder. Du tænker i nye løsninger, løser udfordringer og genererer nye ideer og samarbejder. Du har erfaring med at præsentere ideer over for beslutningstagere, udstråler troværdighed og forstår at positionere dig selv som en betroet rådgiver, som toplederne finder interessant og inspirerende at møde, og som de har lyst til at indgå samarbejde med.

Du bidrager selvstændigt til at sætte dagsorden og retning – og kan holde den i med- og modvind.

Desuden er/har du:

 • ambitiøs, modig og resultatorienteret.
 • beslutsom og insisterende på, at beslutninger omsættes til handling.
 • personlig robust, løsningsorienteret og har ledelsesmæssigt mod – skaber respekt omkring dig.
 • i besiddelse af et stort personligt drive og skaber begejstring og følgeskab omkring dig på alle niveauer i organisationen.
 • stærke relationelle kompetencer; lyttende, imødekommende og tillidsskabende.
 • stor integritet - hviler i dig selv og agerer med ordentlighed.

Det får kandidaten

Du tilbydes en attraktiv stilling med stor mulighed for at præge og udvikle AaB A/S. Med SSE22 som storaktionær bliver CEO’en en del af et globalt sportsnetværk hos BPTC Sports og dermed få sparring af nogle af de bedste på verdensplan.

Søg stillingen