Skip to main content

Indkøbs- og afsætningsspecialist til Nordværk

Vil du sætte dit præg på den grønne og bæredygtige profil på affaldsområdet i Nordjylland?

Nordværk servicerer 400.000 borgere i det nordjyske og arbejder målrettet for innovative, miljø- og energirigtige løsninger på affaldsområdet. Er du den specialist, der kan hjælpe Nordværk med at finde grønne og bæredygtige løsninger på indkøb og videresalg af affald med fokus på genanvendelse?

Bæredygtige løsninger og kvalitetssikring

Som indkøbs- og afsætningsspecialist er det dig, der afdækker markedet samt håndterer udbud og aftaler for affaldsafsætning og -indkøb, så de lever op til de forventninger, som ejerkredsen har defineret.

Du samarbejder med aktørerne i ejerkredsen, fører markedsdialoger og står i spidsen for forhandlingerne.

Det er dig, der sikrer, at:

 • Interesser og hensyn afvejes, og at mandatet er på plads i ejerkredsen
 • Nordværk har kursen rettet mod grønne og bæredygtige løsninger
 • Aftagerne lever op til det aftalte.

Du er også ude at besigtige og kvalitetssikre anlæg og procedurer hos aftagerne. Der vil derfor være nogle dages rejseaktivitet årligt til europæiske destinationer.

I stillingen refererer du til afsætningschefen på Nordværk. Afsætningschefen og udbudsjuristerne bliver dine nærmeste samarbejds- og sparringspartnere på din vej ind i jobbet.

Stillingen er placeret i Aalborg på Nordværks lokation i Aalborg Øst.

Specialist med forhandlingstalent

Nordværk søger en kandidat med erfaring fra fagområdet enten fra en stilling i den kommunale sektor, den private sektor eller fra aftager- eller leverandørside.

Du har:

 • Erfaring med forhandling og salg
 • Indsigt i forhold vedrørende miljø og bæredygtighed på et generelt niveau eller inden for hele eller dele af fagområdet
 • Forståelse for kvalitetskravene inden for affaldshåndtering og i større eller mindre grad kompetence til at besigtige aftagernes anlæg
 • En erfaringsbaggrund fra en salgs- eller indkøbsfunktion
 • Relevant uddannelsesbaggrund
 • Evne til at begå dig skriftligt og mundtligt på engelsk på forhandlingsniveau.

Som person kendetegner det dig, at du har:

 • Gode samarbejds- og forhandlingsevner
 • Gode kompetencer i de relationelle forhold og i det samspil, som stillingen kræver
 • En diplomatisk og imødekommende personlighed
 • Gode formidlingsevner
 • En personlig stil, der gør dig i stand til at begå dig på mange niveauer internt i organisationen og i mødet med interessenter og samarbejdspartnere.

Nordværk kan tilbyde

Et job i en virksomhed, hvor du vil erfare, at det aldrig bliver kedeligt at arbejde med affald. Nordværks kerneopgave består i at håndtere affald og arbejde for et bedre miljø. I de seneste år har de haft travlt med at implementere en lang række politisk bestemte affaldsordninger samt løbende øge graden af genanvendelse og genbrug. De kommende år vil ikke blive mindre krævende, så du vil få rig mulighed for at sætte dit aftryk på udviklingen.

Nordværk er et affaldsselskab med ambitioner for fremtidens affaldshåndtering og ressourceudnyttelse til gavn for hele Nordjylland. Nordværks mission lyder: Nordværk er førende inden for affaldshåndtering og ressourceudnyttelse. I et stærkt fællesskab bidrager vi til den grønne omstilling med fokus på klima og miljø til gavn for ejerkommuner, borgere og virksomheder. Med blik for ejerkommunernes behov er vores kerneopgave at løse de overdragede opgaver effektivt, innovativt og gennemsigtigt med visionen for øje.

De leverer tryghed og sikkerhed i opgaveløsningen med et stærkt fokus på den økonomiske, den miljømæssige og den sociale bundlinje. De prioriterer og deltager aktivt i lokale løsninger og skaber resultater med blik for hele Nordjylland – og den øvrige omverden.

Nordværk er således en arbejdsplads med markante grønne og bæredygtige ambitioner, hvor du får mulighed for faglig udvikling og en karriere, der tager udgangspunkt i dine kompetencer og ambitioner. Der vil være gode oplæringsmuligheder i stillingen og på sigt også muligheder for et udvidet ansvar.

Løn og ansættelsesvilkår

Løn efter kvalifikationer og gældende overenskomst.

Ansættelse: Kandidaten forventes at tiltræde i stillingen 1. maj 2024.

Ansøgningsfrist: 1. marts 2024.

Ansættelsessamtaler: 7. og 13. marts. Der er to samtalerunder og mellem samtalerne skal du afsætte tid til test og dialog om din profil.

Søg stillingen