Skip to main content

Ambitiøs IT-chef til en af Skandinaviens største virksomheder inden for fisk og skaldyr

Som led i et planlagt generationsskifte kan du blive Polar Seafood Denmarks nye IT-chef og få ansvaret for ledelse, udvikling og support af IT-området. Du vil være med til at styre fremtidens digitale behov og sikre optimal drift gennem proaktiv investering og udvikling. En unik mulighed med et stort råderum til vækst!

IT- og personaleansvar

Som IT-chef får du det overordnede og samlede ledelsesansvar for IT-området i hele koncernen, herunder drift, udvikling og support af den samlede portefølje af systemer og hardware, som anvendes. 

Ansvarsområdet omfatter samarbejde med og styring af en række partnere og konsulenter, som løbende leverer ydelser til koncernen.

Dine nøgleopgaver bliver bl.a.:  

 • Personaleledelse af afdelingens otte medarbejdere herunder den ledelsesmæssige planlægning, styring og koordinering af de daglige opgaver og projekter 
 • Den langsigtede udvikling af virksomhedens IT-infrastruktur, således fremtidige forretningskritiske behov for digitalisering og dataunderstøttelse, herunder sikkerhed og eksterne krav vedr. ESG, kan imødekommes proaktivt   
 • Ledelse og styring af et stigende antal parallelle IT-projekter, som gennemføres i et samspil med eksterne samarbejdspartnere, egne medarbejdere og organisationen
 • Sikring af den til enhver tid optimale organisering og bemanding af IT-afdelingen herunder brug af samarbejdspartnere og den for virksomhedens bedste balance mellem egne driftede løsninger og cloudløsninger
 • Kommunikation med koncernens ledere og forskellige selskaber om væsentlige forhold vedr. digitalisering og IT-understøttelse herunder muligheder inden for digitalisering, sikkerhedsforhold, nye teknologier og muligheder heri mv. 
 • Sikring af den nødvendige uddannelse og træning af koncernens relevante medarbejdere i anvendelsesmuligheder i BC-løsningen og andre IT-systemer

Koncernen har en proaktiv tilgang til investeringer, og der investeres i nødvendigt udstyr, løsninger, kurser og medarbejdere, da området er forretningskritisk for virksomhedens drift.  IT-chefen har et stort råderum til fortsat udvikling af IT-området og afdelingen.

En dygtig leder med stærke IT-kompetencer

Du kommer med en solid ledelseserfaring fra en stilling som IT-chef fra en større international virksomhed, som favner en bred værdikæde, herunder produktion, logistik, handel og afsætning. Du har tidligere arbejdet med digitalisering og IT-understøttelse på tværs af selskaber og nationale kulturforskelle. Du har stor erfaring med projektstyring gerne med en bredere portefølje af projekter. 

Du har stærke IT-kompetencer og stor indsigt i IT-sikkerhed. Du har et godt kendskab til Microsofts produkt-pallette og gerne erfaring med Business Central. Derudover har du erfaring med egen drift og cloudløsning, herunder de strategiske, økonomiske og sikkerhedsmæssige aspekter i balancen mellem egen drift og cloud. Du har en god forretningsmæssig forståelse med afsæt i, at IT understøtter forretningen og i stigende grad er eller kan være forretningskritisk.

Du er en stærk personaleleder med erfaring i organisering af et samlet IT-område. Du har gode kompetencer inden for motivation og udvikling af medarbejdere. 

Kendskab til fiskebranchen eller anden fødevarevirksomhed er en fordel, men det vigtigste er erfaring med den brede værdikæde fra en større international produktions- og afsætningsvirksomhed. 

Som person er du:

 • Udadvendt, kommunikerende og lyttende i forhold til ledere og medarbejderes eksisterende og fremtidige behov for digitalisering og effektiv IT-understøttelse 
 • Struktureret med et stærkt overblik og evner til at styre, prioritere og koordinere ubesværet og sikkert
 • Strategisk tænkende og proaktiv til at se og formidle muligheder i digitalisering og anvendelse af ny teknologi 
 • Innovativ og nysgerrig på udvikling af IT-området  
 • Du kan træffe de nødvendige beslutninger inden for ansvarsområdet og eksekvere herefter

Du kan begå dig på dansk i skrift og tale. Engelsk er en fordel.

Central rolle i markedsledende virksomhed

Der er her mulighed for at få en central rolle i en markedsledende international virksomhed, der gennem mange år har leveret solide resultater.  

For den rette kandidat er der særdeles gode faglige og ledelsesmæssige muligheder for at videreudvikle en IT-organisationen og et samlet IT-set up, som understøtter en forretning, der favner alle dele af værdikæden på tværs af mange forskellige kulturer. 

Omgangstonen er uformel med respekt og ordentlighed overfor hinanden og i relationen til kunder og andre samarbejdspartnere. Der er en afslappet dresscode, hovedsædets indretning er smagfuld og med egen kantine af høj standard.  

Der arbejdes i Polar Seafood Danmark med formaliserede ledelsesmøder samt informationsmøder for alle medarbejdere.  

Søg stillingen