Skip to main content

Teknisk Indkøbschef

Du tilbydes et job med stor mulighed for at skabe flotte resultater. Samtidig kommer du til at opleve store muligheder for både faglig og personlig udvikling.

Positive leverandørrelationer og højest mulig konkurrenceevne

Som Teknisk Indkøbschef bydes du velkommen i en kultur baseret på ærlighed, samarbejde og kvalitet. Her får du mulighed for at sætte dit præg på Scandi Bygs videre udvikling.

Den Tekniske Indkøbschef har ansvaret for at leverandørporteføljen afspejler bedst mulige markedskonditioner for at udvikle positive relationer med Scandi Bygs leverandører. Dette med henblik på at sikre højest mulig konkurrenceevne samt adgang til sidste nye produkter set ud fra et bæredygtighedsperspektiv.

Det er den Tekniske Indkøbschefs ansvar, at funktionens opgaver løses i overensstemmelse med de gældende instrukser og procedurer samt at rapportere til Produktionsdirektøren, hvis der opstår situationer som afviger herfra.

Dine hovedopgaver:

 • Ansvarlig for udformning og implementering af indkøbsstrategi og handlingsplaner
 • Ansvarlig for drift og optimering af indkøbsfunktionen samt understøtte logistikfunktionen med fokus på det strategiske og operationelle indkøb
 • Ansvarlig for den strategiske udvikling af leverandører med kontraktforhandling, indkøbsbetingelser, prisaftaler, leverandørevaluering samt øvrige kommercielle betingelser
 • Ansvarlig for, at indkøbsaftaler i Scandi Byg/Nordic Wood implementeres og benyttes optimalt
 • Ansvarlig for Scandi Bygs deltagelse i koncernindkøbsinitiativer samt sikre, det sker i overensstemmelse med Scandi Bygs indkøbsstrategi
 • Ansvarlig for at drive et eller flere områder som kategoriansvarlig på tværs af Nordic Wood-koncernen
 • Fokus på at optimere materialekost under hensyntagen til kvalitet og leveringstid samt sourcing source nye materialer
 • Ansvarlig for udvikling og implementering af relevante KPI’ere for funktionen
 • Deltage i leverandør-og materialevalg i salg- og tilbudsfasen
 • Sparringspartner for projektafdelingen på indgåelse af underentreprenøraftale

Erfaring med indkøb og forhandlinger

Formentlig har du en relevant uddannelse samt erfaring fra en lignende rolle. Du er en dygtig købmand og en god kollega, som kan være virksomhedens naturlige midtpunkt for alt omkring indkøb. Kendskab til byggeriets værdikæder er bestemt en fordel.

Du har erfaring med følgende:

 • Indkøbsstrategi og planlægning: Evnen til at udvikle og implementere effektive indkøbsstrategier og planer, der er i overensstemmelse med virksomhedens mål og behov
 • Forhandlingsevner: Evnen til at forhandle kontrakter og priser med leverandører for at opnå de bedste betingelser og vilkår for virksomheden
 • Leverandørstyring: Erfaring med at identificere, evaluere og udvikle relationer med pålidelige leverandører, der kan levere produkter og tjenester af høj kvalitet til rettidige og konkurrencedygtige priser
 • Indkøbsanalyse: Evnen til at analysere markedstrends, prisudviklinger og leverandørydeevne for at træffe informerede beslutninger og optimere indkøbsprocessen
 • Lagerstyring: Kendskab til lagerstyringsprincipper og -metoder for at sikre tilstrækkelig tilgængelighed af varer og undgå overflødigt lager

Af personlige kompetencer er følgende vigtige:

 • Kommunikationsfærdigheder: God kommunikationsevne både mundtligt og skriftligt, herunder evnen til at forhandle, formidle krav og opretholde gode relationer med leverandører og interne interessenter
 • Problemløsningsevner: Evnen til at identificere og løse problemer og udfordringer i indkøbsprocessen på en effektiv og innovativ måde
 • Beslutningstagning: Evnen til at træffe hurtige og velovervejede beslutninger under pres, som er baseret på analyse af data og vurdering af risici og fordele.
 • Organisatoriske færdigheder: Evnen til at håndtere flere opgaver og projekter samtidigt, prioritere arbejdsopgaver og opretholde en struktureret og effektiv arbejdsproces
 • Integritet og professionalisme: Evnen til at handle ærligt, etisk og professionelt i alle indkøbsaktiviteter og at opretholde fortrolighed om følsomme oplysninger

Du har desuden en stærk forståelse for ERP og kan dansk og engelsk på forhandlingsniveau, samt stærke kompetencer inden for Excel.

Sæt dit præg på indkøbsfunktionen og skab flotte resultater

Du kommer med på en spændende rejse i en stærk vækstorienteret virksomhed med store fremtidsmuligheder. Du vil få en fantastisk spændende mulighed for at udvikle dig fagligt og personligt i takt med virksomhedens udvikling.

Her får du rig mulighed for at være innovativ, tænke nyt og tilgå processer fra andre vinkler. Vær klar på at udfordre og blive udfordret, som en del af en uformel og dynamisk vinderkultur.

Derudover tilbydes du en attraktiv gagepakke, som udover fast gage indeholder pension og sundhedsforsikring samt diverse personalegoder.

Søg stillingen