Skip to main content

Produktionschef/-leder til Kongerslev Kalk

Vil du gerne bringe dine lederevner, relationelle kompetencer og produktionsforståelse i spil? Som den nye produktionschef i en succesrig virksomhed bliver du ansvarlig for at sikre en velfungerende produktion og drive dens fremtidige drift og udvikling.

Relationelle kompetencer og walk-the-talk ledelse

Du skal være garant for en forsat solid og veldrevet produktion, hvor systemer, arbejdsgange, processer og gode arbejdsforhold er på plads. Med reference til Økonomi- og administrationschefen og i tæt samarbejde med kompetente medarbejdere får du det overordnede ansvar for virksomhedens daglige produktion.

Dine hovedopgaver:

 • Drift og udvikling af produktion
 • Personaleledelse
 • Produktionsplanlægning
 • Optimering af processer
 • Deltagelse i og sikring af den daglige drift
 • Sikre at vækst og udvikling matcher valgte værdier, kultur og den storytelling, der p.t. kendetegner virksomheden 
 • Strukturere, organisere og følge op på planlagte aktiviteter 
 • Udøve walk-the-talk ledelse, herunder demonstrere en hands-on stil med fokus på People Management og trivsel
 • APV, MUS, ledermøder, planlægning, administration og kvalitetssikring
 • og sidst men ikke mindst rekruttering og fastholdelse af medarbejdere.

Med øje for tendenser og lysten til at gå forrest, evner du at påvirke alle interessenter internt og eksternt i virksomheden. Derudover sikrer du sammen med virksomhedens nøglepersoner en målrettet indsats og indfrielse af de vedtagne mål. Det er derfor vigtigt, at du er struktureret og formår at bevare overblik og fokus.

Helhedsorienteret leder som agerer rollemodel og sikrer godt samspil

Du har erfaring som leder, gerne fra en branche, hvor relationer har stor betydning for forretningsgangene. Derfor har du tidligere haft succes med produktion og ledelse. Samtidig har du en relevant ledelsesmæssig uddannelse og bred erfaring inden for virksomheders værdikæder. 

Vi forventer, at den nye produktionschef har en helhedsorienteret tilgang til ledelse og trives i rollen som en synlig og motiverende leder. Du forstår værdien af et stærkt samarbejde, og du har en naturlig evne til at etablere gode samarbejdsrelationer, som skaber resultater på tværs af organisationen.

Du har desuden:

 • Dokumenterede resultater med at lede en erfaren og selvkørende medarbejdergruppe
 • Erfaring med løbende drift, optimering og nye projekter 
 • Stærke kommunikative kompetencer på alle niveauer, både internt og eksternt 
 • Erfaring med produktionsplanlægning og økonomi.

Du er yderst energisk, engageret, kvalitetsbevidst, målrettet og teamskabende. Du er naturligt tillidsvækkende og formår at skabe harmoni gennem en synlig og ligetil ledelsesstil i hverdagen. Derudover har du en gennemslagskraft, hvor dine initiativrige eksekveringsevner kommer til udtryk ved at realisere ambitioner.

Dine lederevner og relationelle kompetencer i samspil med din forståelse for produktionsudvikling og evnen til at vise vejen – det bliver nøglen til succes. Målet er at skabe en kontrolleret vækst gennem øget fokus og prioritering samt at identificere og udnytte vækst- og optimeringsmulighederne.

Succesrig virksomhed i fortsat vækst

Med en lang historie og et stærkt DNA har Kongerslev Kalk A/S solide værdier, som gennemstrømmer hele virksomheden: Ordentlighed, engagement og faglighed.

Du får derfor:

 • Mulighed for at udvikle og præge en spændende virksomhed i vækst 
 • En arbejdsplads med høje ambitioner, der er præget af kolleger, som brænder for deres arbejde 
 • En arbejdsplads, hvor man er en del af de beslutninger, der forandrer og udvikler virksomheden 
 • Et uformelt arbejdsmiljø med mange forskellige fagligheder og et godt tværgående samarbejde.

Søg stillingen