Skip to main content

ESG-manager til Grøn Vækst Management

Bliv en del af en koncern, der har fokus på grøn udvikling og drift af bæredygtig virksomhed inden for landbrug, vind- og solenergi, Power-to-X og biogas! Grøn Vækst Management er ikke bange for at tænke stort og udfordrer gerne status quo, hvad angår ny teknologi, ny viden eller arbejdsformer. Med store ambitioner og kompetencer, men med fødderne solidt plantet i jorden.

Her får du mulighed for at præge og udvikle ESG-området i GVMs selskaber, hvor fokus på en mere bæredygtig fremtid prioriteres højt som en integreret del af dagligdagen og virksomhedens drift!

Strategi, implementering og beregninger

ESG-manageren får ansvaret for at lede og udvikle GVMs ESG-strategi samt formulere og implementere rammen for bæredygtighedsrapportering. Du bliver ansvarlig for at implementere bæredygtighedsinitiativer, overvåge virksomhedens ESG-præstationer og rapportere på ESG-relaterede aktiviteter. En vigtig opgave er desuden at kvantificere og kommunikere GVMs ESG-initiativer og -projekter ud til kunderne og samarbejdspartnerne.

Dine arbejdsopgaver er bl.a. at:

 • analysere og udregne klimabesparelser og –potentialer (GHG-kalkulation) på tværs af GVMs selskaber herunder sikring af konformitet med relevant lovgivning og frivillige standarder ultimativt påvist ved 3. parts audits
 • udvikle, implementere og vedligeholde datagrundlaget for bæredygtighedsrapporteringer og GHG/klimabesparelsesberegninger
 • bidrage til at udvikle beslutningsoplæg på baggrund af data for at sikre, at organisationen er compliant med ESG samt øvrig lovgivning
 • bidrage til at udvikle beslutningsoplæg på baggrund af data mhp. øget værdiskabelse fra bæredygtighedsinitiativer og -drift herunder f.eks. ifm. salg af CO2-besparelser/kreditter og anden økonomisk værdiskabelse
 • koordinere og gennemføre rapportering om bæredygtighed i samarbejde med ansvarlige for specifikke områder
 • monitorere tendenser inden for bæredygtighed og ESG og holde sig ajour med ændringer i den juridiske lovgivning og af frivillige standarder på området.

GVM råder over selskaber med lokationer i Hirtshals, Vrå, Aarhus (Agro Food Park), Vejen og Slagelse. Du har derfor mulighed for at være tilknyttet et af disse kontorer alt efter din bopæl.

Du får et tæt samarbejde med CFO Rasmus Hedegaard Bang samt dine kollegaer i GVMs økonomiafdeling, hvorfor du må forvente rejsedage til Hirtshals en gang imellem.

Gode kommunikationsevner og ESG-erfaring

Vi er klar over, at kandidater på ESG-området kan have mange forskellige uddannelsesmæssige baggrunde. Vi er derfor åbne for, hvilken baggrund du har, men vi forestiller os, at du har en videregående uddannelse, og at du er drevet af den grønne agenda.

Vigtigst er, at du har interesse for og erfaring med at arbejde med ESG-området på både et strategisk, operationelt og kommunikativt plan. Du har erfaring med projektledelse og gerne konkret erfaring med at implementere ESG-relaterede projekter.

Hvis du ikke i forvejen har erfaring med at lave ESG-beregninger, er det vigtigt, at du er åben for at lære det. Du vil få en grundig oplæring heri og et tæt samarbejde med dine kollegaer i økonomiafdelingen, som kan støtte dig i opstarten.

Det er vigtigt, at du har god IT- og systemforståelse, da du skal anvende forskellige programmer og databaser/-flows ifm. vedligeholdelse af datagrundlag for sporbarhed og bæredygtighed. Du anvender Microsoft Excel på avanceret niveau, og du mestrer dansk og engelsk flydende i både skrift og tale.

Dine personlige kendetegn er, at du:

 • er selvstændig og er ikke bange for at tage initiativ og handle proaktivt
 • har stærke analytiske og kommunikative evner og formår at formidle kompleks viden på en letforståelig måde overfor både interne og eksterne interessenter
 • er resultat- og udviklingsorienteret
 • er nysgerrig og evner at sætte dig ind i nye områder inden for ESG. Du tilegner dig nemt ny viden
 • har gode samarbejdsevner – du evner at arbejde tværfagligt.

Det får kandidaten

Du bliver en del af en virksomhed med fokus på udvikling på flere niveauer! For GVM er det vigtigt, at de er udviklingsorienterede på medarbejder-, organisations- og samfundsniveau. Du kommer derfor til en virksomhed, der er i bevægelse, og som ikke er bange for at være frontløbere i forhold til bæredygtige tiltag. Du får derfor rig mulighed for at udvikle dig både fagligt og personligt og for at sætte dit eget præg på dit arbejdsområde inden for flere spændende brancher.

GVM har værdisættet i orden. Det er en flad organisation, og der lægges stor vægt på et uformelt, udviklende og positivt arbejdsmiljø, hvor man samtidig agerer professionelt og seriøst. Mange medarbejdere har lang anciennitet i organisationen, en stor faglig viden og et godt kendskab til hinanden.

Søg stillingen